Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om gonorré, inklusive hur det smittar och behandlas, se smittskyddsblad för läkare. Patienter med gonorré ska remitteras till och få behandling på STD-mottagningen.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Görs på STD-mottagningen.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Anmäls med ett patient-ID av typen "Rikskod" eller ett så kallat "Annat nummer" se smittskyddsblad för läkare.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling vård för gonorréinfektion ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Övrig information

Om patienten är provtagen via 1177 e-tjänst för gonorréprovtagning ska patienten ha med sig en behandlingsremiss från 1177. På remissen finns plats att skriva att behandlingsansvaret är övertaget. Blanketten ska vid insatt behandling skickas till STD mottagningen USÖ, alternativt till central smittspårning Ungdomsmottagningen Knuffen, Örebro - för avregistrering i systemet. Vid frågor ring STD-mottagningen/Undomsmottagningen Knuffen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 februari 2021