Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Ebola ska misstänkas om en person insjuknar med feber ≥38 grader inom 21 dagar efter vistelse i område där ebola förekommer och uppfyller ytterligare kriterier (till exempel har oförklarliga blödningar, har arbetat inom sjukvård eller varit i kontakt med konstaterat eller misstänkt ebolasjuk).

Medicinskt omhändertagande

Kontakta infektionsbakjour och smittskyddsläkare vid misstanke om ebolainfektion.

Patient med misstänkt ebolainfektion tas direkt till isoleringsrum på infektionskliniken där undersökning och provtagning sker med skyddsutrustning enligt särskilda rutiner.

Smittspårning

Listor över kontakter utarbetas. Risken för att en person ska ha blivit smittad och därigenom senare kunna föra smittan vidare, varierar beroende på hur omfattande exponeringen har varit. Förhållningsreglerna varierar därför från fall till fall och beslutas av infektionsläkare och smittskyddsläkare.

Smittsamhet

Inkubationstiden är 2-21 dagar. Ebola kan smitta lång tid efter symtomdebut. Misstänkt ebolasjuk person skall omhändertas i isoleringsrum med sluss. Särskild skyddsutrustning skall användas vid kontakt då blod och kroppsvätskor är mycket smittsamma. Ebolavirus kan överleva flera dagar, både i intorkat tillstånd och i vätska.

Anmälan

Anmälan per telefon till smittskyddsläkaren ska ske snarast vid fall av misstänkt ebolainfektion, åtföljd av elektronisk anmälan. 

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling för ebola ska vara kostnadsfri för patienten (samhällsfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2021