Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kompressionsstrumpor.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Förskrivare av kompressionsstrumpor för benen är utsedd vårdpersonal på vårdcentral, sjukhus, i kommunal hemsjukvård eller hos privata vårdgivare som har avtal med Region Örebro län. Det är verksamhetschefen som ansöker om förskrivningsrätt för den anställde.

Kompressionsstrumpor för behandling av svullna armar provas ut på Ortopedteknisk mottagning på USÖ.

Sortiment

Kompressionsstrumpor skiljer sig åt när det gäller kvalitet och material. Kvaliteten kan grovt indelas i tunn och kraftig.

Tunn kvalitet är smidig, upplevs bekväm att bära och enklare att dra på och av. Nackdelen är att den kan skära in i hudveck och orsaka stas.

Kraftig kvalitet är mer formfast och föreslås till patienter med kraftiga ödem och mjuka, eftergivliga vävnader. Kraftig kvalitet är slitstark och rekommenderas till fysiskt aktiva personer.

 

Elasticitet (kraft och töjbarhet) avgörs av material och stickningsteknik.

Rundstickade kompressionsstrumpor

 • högelastiska
 • utövar ett visst tryck även i vila
 • kan fås i standardstorlekar och i måttsytt utförande.

I de flesta fall kan patienten använda en rundstickad kompressionsstrumpa i standardstorlek. Vid särskilda behov kan strumporna måttsys och specialutformas med olika funktioner (till exempel sneda avslut, ellipsform över leder), olika tillbehör (till exempel silikonkant, pelotter, mjuk tådel) och vissa anpassningar (till exempel avkortning eller förlängning).

Flatstickade kompressionsstrumpor

 • lågelastiska
 • har ett lågt vilotryck
 • måttsys och förskrivs i första hand till patienter med lymfödem.

Förskrivarstöd

Kompressionsstrumpor indelas i kompressionsklass beroende på vilket tryck de utövar på ankelnivå.
Europeiska Standardiseringskommittén har fastställt fyra kompressionsklasser.

Kompressionsklass 1

Kompressionsklass 2

Kompressionsklass 3

Kompressionsklass 4 

15 - 21 mmHg

23 - 32 mmHg

34 - 46 mmHg

49 mmHg och uppåt

 

Kompressionsklass 1 ger endast lätt kompression och klassificeras i Region Örebro län som egenvård.
I undantagsfall, då det är motiverat av medicinska skäl, kan förskrivning göras av strumpa i kompressionsklass 1.

 

Kompressionsklass 2

Ger moderat kompression.

Indikationer

 • utpräglade besvär med ödemutveckling
 • posttraumatiska svullnader
 • efter läkning av bensår
 • ytliga tromboflebiter
 • efter variceroperation
 • utpräglade graviditetsvaricer
 • efter djup ventrombos
 • lymfödem
 • djup venös insufficiens

Kompressionsklass 3

Ger kraftig kompression.

Indikationer

 • mycket svåra ödem
 • lipodermatoscleros
 • efter läkning av recidiverande venösa sår
 • lymfödem

Kompressionsklass 4

Ger mycket kraftig kompression.

Indikationer

 • lymfödem
 • elefantiasistillstånd

Förskrivningen görs genom beställning direkt med leverantör. Hanteringen förenklas om arbetsplatsen har ett kundnummer hos leverantören.

Vid reklamation av strumpa tar du direktkontakt med leverantören. 

Avgifter Strumpor

Patienten ska betala egenavgift för strumporna.

Barn och ungdomar som ännu inte fyllt 20 år betalar inegn avgift.

Läs mer om avgiften här under Patientavgifter och förmåner.

Avgifter av- och påtagningshjälpmedel

För handskar debiteras patienten 40 kronor/par.

Avgifter för övriga hjälpmedel, se respektive leverantörs prislistor.

Betalning

När förskrivningen görs från en av Region Örebro läns vårdcentraler betalar patienten egenavgiften i kassan vid besöket.

Vid förskrivning från andra enheter ska ett betalningsunderlag skickas in till Centrum för hjälpmedel i samband med förskrivningen.

Leverantören Medi erbjuder digitala kurser:

 • Att mäta och välja rätt
 • Introduktion i justerbar kompression

 

På deras hemsida kan du läsa mer och anmäla dig.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 maj 2021