Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kompressionsstrumpor.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Förskrivare av kompressionsstrumpor för benen är utsedd vårdpersonal på vårdcentral, sjukhus, i kommunal hemsjukvård eller hos privata vårdgivare som har avtal med Region Örebro län. Det är verksamhetschefen som ansöker om förskrivningsrätt för den anställde.

Kompressionsstrumpor för behandling av svullna armar provas ut på Ortopedteknisk mottagning på USÖ.

Kostnad för vårdgivare

Ordinerande enhet står för kostnaden när:

 • förskrivning görs av kompressionsstrumpor som inte finns på avtal
 • strumpor i kompressionsklass 1 förskrivs (om undantag ej godkänts av CFH)
 • förskrivningen görs av person som inte har registrerad förskrivningsrätt hos CFH

Sortiment

Kompressionsstrumpor skiljer sig åt när det gäller kvalitet och material. Kvaliteten kan grovt indelas i tunn och kraftig.

Tunn kvalitet är smidig, upplevs bekväm att bära och enklare att dra på och av. Nackdelen är att den kan skära in i hudveck och orsaka stas.

Kraftig kvalitet är mer formfast och föreslås till patienter med kraftiga ödem och mjuka, eftergivliga vävnader. Kraftig kvalitet är slitstark och rekommenderas till fysiskt aktiva personer.

 

Elasticitet (kraft och töjbarhet) avgörs av material och stickningsteknik.

Rundstickade kompressionsstrumpor

 • högelastiska
 • utövar ett visst tryck även i vila
 • kan fås i standardstorlekar och i måttsytt utförande.

I de flesta fall kan patienten använda en rundstickad kompressionsstrumpa i standardstorlek. Vid särskilda behov kan strumporna måttsys och specialutformas med olika funktioner (till exempel sneda avslut, ellipsform över leder), olika tillbehör (till exempel silikonkant, pelotter, mjuk tådel) och vissa anpassningar (till exempel avkortning eller förlängning).

Flatstickade kompressionsstrumpor

 • lågelastiska
 • har ett lågt vilotryck
 • måttsys och förskrivs i första hand till patienter med lymfödem.

Avtalat sortiment

Sortimentet är upphandlat för att täcka behoven så bra som möjligt. Vi är genom avtalet bundna att handla de modeller som vi har upphandlat.

Står valet mellan två likvärdiga produkter ska den billigare förskrivas.

Kostnadsansvar

Centrum för hjälpmedel har kostnadsansvar för strumpor i kompressionsklass 2-4. I sortimentsöversikten framgår det vilka leverantörer och strumpmodeller som finns på aktuellt avtal.

Färgval

Patienten kan, utan extra kostnad, välja färg på flera av strumpmodellerna. Valet görs vid beställningen på leverantörens hemsida. Det är också där det syns vilka färgerna är.

Tillval som anpassning

Strumpor har upphandlats i olika objekt där kravet varit olika om strumpan ska vara med eller utan tådel. Samtliga produkter i sortiment kan dock anpassas genom tillval efter behov till strumpa med eller utan tådel. Det samma gäller vid behov av silikon- och häftband. Ibland medför tillvalet/anpassningen en kostnad, se nedan (priset är per strumpa).

Leverantör Rundstickad strumpa Flatstickad strumpa
Essity

Tådel: 0 kronor

Silikonband: 0 kronor

Tådel: 0 kronor

Silikonband: 0 kronor

Juzo Scandinavia

Sluten tå: 39,60 kronor

Silikonband: 43,20 kronor

Sluten tå: 42,90 kronor

Silikonband: 46,80 kronor

Medi Sweden

Sluten tå: 0 kronor

Häftband: 40 kronor

Sluten tå: 135 kronor

Häftband: 79 kronor

Behov av modell utanför avtal

Om behov finns av kompressionsstrumpor utanför avtal ska den ordinerande enheten stå för kostnaden, inte CFH. Betalande klinik ansvarar alltså både för inköp och dokumentation kring förskrivningen.

För detta sortiment hänvisar vi till leverantörernas hemsidor.

Kontaktuppgifter leverantör

Essity (Jobst)

Produkt- och avtalsfrågor
Essity orderservice
031-72 79 800

Juzo Scandinavia

Produktspecialist
Hanna Fredin
076-115 72 61

Avtalsfrågor
Elin Björn
076-825 72 00

Medi Sweden

Produkt- och avtalsfrågor
Medi Kundservice
08-96 97 98

Patienten betalar hela kostnaden för på- och avklädningshjälpmedel.  Samma produkt kan finnas hos mer än en leverantör, vilket gör att det kan vara bra att jämföra priser.

Förskrivarstöd

Kompressionsstrumpor indelas i kompressionsklass beroende på vilket tryck de utövar på ankelnivå.
Europeiska Standardiseringskommittén har fastställt fyra kompressionsklasser.

Kompressionsklass 1

Kompressionsklass 2

Kompressionsklass 3

Kompressionsklass 4 

15 - 21 mmHg

23 - 32 mmHg

34 - 46 mmHg

49 mmHg och uppåt

 

Kompressionsklass 1 ger endast lätt kompression och klassificeras i Region Örebro län som egenvård.
I undantagsfall, då det är motiverat av medicinska skäl, kan förskrivning göras av strumpa i kompressionsklass 1.

 

Kompressionsklass 2

Ger moderat kompression.

Indikationer

 • utpräglade besvär med ödemutveckling
 • posttraumatiska svullnader
 • efter läkning av bensår
 • ytliga tromboflebiter
 • efter variceroperation
 • utpräglade graviditetsvaricer
 • efter djup ventrombos
 • lymfödem
 • djup venös insufficiens

Kompressionsklass 3

Ger kraftig kompression.

Indikationer

 • mycket svåra ödem
 • lipodermatoscleros
 • efter läkning av recidiverande venösa sår
 • lymfödem

Kompressionsklass 4

Ger mycket kraftig kompression.

Indikationer

 • lymfödem
 • elefantiasistillstånd

Förskrivningen görs genom beställning direkt med leverantör. Hanteringen förenklas om arbetsplatsen har ett kundnummer hos leverantören.

Vid reklamation av strumpa tar du direktkontakt med leverantören. 

Avgifter Strumpor

Patienten ska betala egenavgift för strumporna.

Barn och ungdomar som ännu inte fyllt 20 år betalar ingen avgift.

Läs mer om avgiften här under Patientavgifter och förmåner.

Avgifter av- och påtagningshjälpmedel

För handskar debiteras patienten 40 kronor/par.

Avgifter för övriga hjälpmedel, se respektive leverantörs prislistor.

Betalning

När förskrivningen görs från en av Region Örebro läns vårdcentraler betalar patienten egenavgiften i kassan vid besöket.

Vid förskrivning från andra enheter ska ett betalningsunderlag skickas in till Centrum för hjälpmedel i samband med förskrivningen.

Leverantören Medi erbjuder digitala kurser:

 • Att mäta och välja rätt
 • Introduktion i justerbar kompression

 

På deras hemsida kan du läsa mer och anmäla dig.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 maj 2024