Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Föräldrar med kognitiva svårigheter

Vägledning för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter.

Välkommen att ta del av Vuxenhabiliteringens utbildningsfilm "Ibland är det svårt… kognitiva svårigheter och föräldraskap".

Filmen vänder sig till personal som möter personer med kognitiva svårigheter som är eller vill bli förälder. Tanken är att filmen ska inbjuda till reflektion och den är ett komplement till dokumentet ”Vägledning till dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter”.

Filmen belyser och informerar om historia, konventioner, rättigheter, skyldigheter, ansvar, etiska dilemman, vikten av samverkan och praktiska tips på anpassningar och bemötande. Syftet är att du efter att ha sett filmen lättare ska kunna identifiera, förstå och bemöta föräldrar med kognitia svårigheter.

Filmen är 47 minuter lång och har svensk undertext.

Tipsa gärna andra om filmen, se inbjudan:

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2023