Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Det är Skatteverket som ger skyddad identitet och man behöver vara folkbokförd i Sverige om man ska få det.

Tre olika former

Skyddade personuppgifter finns i tre former, sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade uppgifter.

Sekretessmarkering

En markering för särskild sekretessprövning i folkbokföringsdatabasen. Den som vill nå en skyddad person kan få post vidarebefordrad till personen av Skatteverket.

Kvarskrivning

Den verkliga bostadsorten framgår inte av folkbokföringsregistret och sprids därmed inte. Den gamla adressen tas bort och personen registreras som skriven på en församling. All post går till Skattekontoret som vidarebefordrar den till personen.

Region Örebro län är skyldig att ge vård till personer som vistas i länet men som är kvarskrivna i en annan region. 

Kvarskrivna kan få intyg från Skatteverket som visar att de är kvarskrivna.

Fingerade uppgifter

Vid särskilt allvarliga hot kan en person få tillstånd att använda en annan identitet. Identiteten registreras så att det inte framgår att det rör sig om fingerade uppgifter.

Övrig information

Om patient med adress Förmedlingsuppdrag uteblir från sitt besök debiteras inte uteblivandeavgift om kallelsen skickats med brev.

Region Örebro län debiterar inte andra regioner för patienter med skyddsbehov.

Om en patient med reservnummer har behov av skyddad identitet kan man inte sända kallelser eller liknande genom Förmedlingsuppdrag. Kontakta patientavgiftsenheten om hjälp med hur du ska hantera dessa patienter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2024