Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nedan avgifter gäller personer som är folkbokförda i Örebro län.

Avgift för vuxna

Pris

Nivå 1 - kosttillägg

250 kronor/uttag

Nivå 2 - halv nutrition

750 kronor/uttag

Nivå 3 - hel nutrition

1 500 kronor/uttag

 

Maximal avgift per månad 1 500 kronor

Om flera uttag görs tas fler egenavgifter ut men egenavgiften för en månads behov av speciallivsmedel ska inte överstiga 1 500 kronor.

  • Nivå 1 - kosttillägg: Kosttillägg eller andra näringsprodukter som komplement till övrig mat. Upp till som mest tre kosttillägg per dag. Inkluderar även andra specialprodukter som förtjockningsmedel, vätskeersättning, proteinpulver med mera.
  • Nivå 2 - halv nutrition: Fler än tre kosttillägg per dag som komplement till övrig mat. Sondnäring som komplement till övrig mat.
  • Nivå 3 - hel nutrition: Hela energi- och näringsbehovet via kosttillägg eller sondnäring. Smakportioner eller sväljträning med vanlig mat kan förekomma.

Avgift för barn

Pris

Celiaki - upp till 16 år

120 kronor/uttag

Övrig nutrition – upp till 18 år

120 kronor/uttag

 

  • Celiaki – 120 kronor per uttag fram till den dagen de fyller 16 år. Därefter upphör subvention av glutenfria produkter.
  • Övrig nutrition - 120 kronor per uttag fram till den dagen de fyller 18 år, därefter gäller vuxenavgift.

Mängd per uttag:

  • Som mest får produkter motsvarande det som är ordinerat för en månad förskrivas per uttag, förutsatt att minsta förpackningsstorlek tillåter detta.
  • Patienten kan om hen önskar beställa flera uttag åt gången men får då betala egenavgift motsvarande antalet uttag som beställs.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2024