Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vägtrafikbuller

Buller är ett utbrett och ökande miljöhälsoproblem i vårt samhälle. Många av landets städer växer snabbt, vilket kan medföra massförtätning, färre grönytor, minskad rörelsefrihet för barnen och mer buller.

Bullret påverkar vår hälsa

Trafikbuller påverkar människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet genom att det stör eller hindrar vardagliga aktiviteter som sömn, vila, återhämtning, kommunikation, social samvaro och utevistelse. Vetenskapliga studier visar en ökad risk för högt blodtryck och hjärtinfarkt bland de som bor i områden med höga ljudnivåer från biltrafik eller flyg. Att ha tillgång till en tyst sida vid bostaden med låga utomhusnivåer av vägtrafikbuller kan minska bullerstörningar.

Vi arbetar rådgivande

Genom att följa kunskapsutvecklingen inom området buller och hälsa och genom regionala projekt och utredningar vill vi bidra med kompetens och ge bra underlag i frågor som rör buller och hälsa. Vi bidrar i arbetet med hälso- och miljökonsekvensbeskrivningar, i den hälsorelaterade miljöövervakningen (Hämi) av buller samt i arbetet med EU-direktivet.

Kontakter

Anita Gidlöf Gunnarsson

Beteendevetare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 april 2021