Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vägtrafikbuller

Buller är ett utbrett och ökande miljöhälsoproblem i vårt samhälle. Många av landets städer växer snabbt, vilket kan medföra massförtätning, färre grönytor, minskad rörelsefrihet för barnen och mer buller.

Bullret påverkar vår hälsa

Trafikbuller påverkar människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet genom att det stör eller hindrar vardagliga aktiviteter som sömn, vila, återhämtning, kommunikation, social samvaro och utevistelse. Vetenskapliga studier visar en ökad risk för högt blodtryck och hjärtinfarkt bland de som bor i områden med höga ljudnivåer från biltrafik eller flyg. Att ha tillgång till en tyst sida vid bostaden med låga utomhusnivåer av vägtrafikbuller kan minska bullerstörningar.

Kontakter

Ann-Christine Mannerling

Enhetschef/Miljöhygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 december 2023