Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arbetsmiljö, arbetstider och hälsa

Sömnproblem minskar med fast schema, men möjligheten att planera arbete och ledighet efter behov föredras av personalen.

Vårdpersonalen på akutmottagningen i Arvika har använt två olika arbetstidsmodeller, fast schema och önskeschema. Arbets- och miljömedicin har tillsammans med Regionhälsan (dåvarande Landstingshälsan) i Värmland undersökt hur de två modellerna påverkade bland annat personalens hälsa, upplevelse av arbetstider, sömn och fritid.

Med det fasta schemat minskade antalet tillfällen med kort nattvila. Ett tydligt resultat av den förändringen var att de sömnproblem man hade när arbetstiderna planerades med önskescheman minskade med det fasta schemat. Även vårdpersonalens hälsovärden förbättrades efter bytet till fast schema och råd om levnadsvanor.

Det fasta schemat medförde dock försämrade möjligheter att planera arbete och ledighet efter sina behov och en övervägande del av personalen föredrog önskeschema framför fast schema.

Kontakter

Ann-Christine Mannerling

Enhetschef/Miljöhygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 juli 2023