Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hälsosamt inträde i arbetslivet

Många unga människor i Sverige har besvär kopplat till sitt arbete. Med bättre information före och parallellt med studie- och yrkesvalet skulle sådana problem kunna förebyggas. Därför bildades det nationella nätverket Hälsosamt inträde i arbetslivet (Hinta).

Antalet unga som söker hjälp på grund av problem med sitt arbete har ökat och vanliga problem är astma, eksem, vibrationsskador och besvär i rörelseorganen. Psykisk ohälsa kan också kopplas till olika villkor vid inträdet på arbetsmarknaden. I många fall leder problemen till sjukskrivning, arbetsbyte eller omskolning, vilket är kostsamt både för individen och samhället.

Undervisningsmaterial

Här kan du se filmer som en introduktion till det framtida arbetslivet. De är tänkta att användas under det första året på gymnasiets yrkesprogram, med syftet att göra eleverna medvetna om arbetsmiljöns betydelse.

Filmerna ska även få eleverna att reflektera över sina egna förutsättningar för att få ett långt och hållbart arbetsliv inom den bransch som de har valt.

Tre filmer – välj den som passar bäst

Filmerna finns i tre versioner och vänder sig till elever på olika yrkesprogram:

Se tillsammans med elever

I filmerna nämns begreppet medicinsk studie- och yrkesvägledning. Elevhälsan och studie- och yrkesvägledaren på skolan ska känna till mer om detta. De ska också kunna hjälpa elever med detta om det är aktuellt.

Se filmen tillsammans med dina elever och diskutera sedan arbetsmiljö och risker i arbetslivet. På det viset får eleverna hjälp att börja reflektera över sitt framtida arbetsliv, och sina egna förutsättningar till ett hälsosamt liv. Som ett stöd kan du ladda ner en guide med diskussionsfrågor.

Sedan tidigare finns även filmen Hur ska kroppen hålla - handvibrationer på jobbet. Där kan du bland annat se intervjuer med människor som råkat illa ut på grund av hand- och armvibrationer på arbetsplatsen.

Nationellt samarbete

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges arbets- och miljömedicinska kliniker. Genom nätverket hoppas vi kunna påverka beslutsfattare och myndigheter för att möjliggöra ett hälsosamt inträde i arbetslivet och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2022