Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Miljö och hälsa 2018

Hur påverkas invånarna av luftföroreningar, trafikbuller, kemikalier och andra miljöföroreningar? Det kan du läsa om i Arbets- och miljömedicins rapport Miljö och hälsa 2018.

Rapporten, som fokuserar på Södermanlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län, visar bland annat hur invånarna uppfattar problem med klimatförändringar, trafikbuller och luftföroreningar. Men du får även veta mer om invånarnas attityd till grönområden och hur viktig närheten till parker blir när urbaniseringen ökar. Allt detta tillsammans med andra viktiga ämnen som berör vår omgivning och hälsa. De olika miljöfaktorernas betydelse för hälsan förklaras även utifrån aktuellt kunskapsläge.

Rapporten riktar sig till allt från beslutsfattare och tjänstemän till privatpersoner och andra intresserade. Materialet utgör ett viktigt underlag i arbetet för en god och jämlik folkhälsa.

Bygger på enkätsvar

Rapporten är en regional version av Folkhälsomyndighetens nationella miljöhälsorapport som publiceras vart fjärde år. Materialet grundas på svar från Miljöhälsoenkät 2015, som skickades ut till vuxna i åldern 18 till 84 år i mars 2015.
 

Kontakter

Ann-Christine Mannerling

Enhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 april 2021