Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Miljö och hälsa

Hur påverkas barn av luftföroreningar, trafikbuller, kemikalier och andra miljöföroreningar? Det kan du läsa om i Arbets- och miljömedicins rapport Barns miljö och hälsa 2021.

Rapporten är en regional version av Folkhälsomyndighetens nationella miljöhälsorapport som publiceras vart fjärde år. Rapporten visar bland annat hur barn upplever klimatförändringar, trafikbuller och luftföroreningar. Men du får även veta mer om hur mycket barn vistas i grönområden och hur viktig närheten till parker är när urbaniseringen ökar. Allt detta tillsammans med andra viktiga ämnen som berör barns miljörelaterade hälsa. De olika miljöfaktorernas betydelse för hälsan förklaras även utifrån aktuellt kunskapsläge.

Rapporten riktar sig till allt från beslutsfattare och tjänstemän till privatpersoner och andra intresserade. Materialet utgör ett viktigt underlag i arbetet för en god och jämlik folkhälsa.

Barns miljö och hälsa 2021

2021 publicerades en regional version av Folkhälsomyndighetens nationella miljöhälsorapport som publiceras vart fjärde år. Materialet grundas på svar från Barnmiljöhälsoenkäten 2019, som skickats till slumpmässigt utvalda vårdnadshavare.

Kontakter

Ann-Christine Mannerling

Enhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2022