Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För dig som är AT-handledare

Välkommen som AT-handledare i Region Örebro län! Som handledare är du inte bara AT-läkarens kontaktperson när det gäller kliniska frågor utan framförallt också ett bollplank när det gäller läkaryrket i stort.

Kontaktpersoner och utbildningar

Om du behöver ytterligare hjälp kan du alltid ta kontakt med AT-chefen eller övergripande AT-studierektor inom ditt område.

Handledarutbildningar erbjuds regelbundet i samarbete med Örebro universitet. 

Lär mer om utbildning för kliniska handledare.

Dokument och mallar för dig som handledare

Mer information och länkar

Målbeskrivning, Socialstyrelsen

Information om medsittning samt mallar för bedömning, Karolinska institutet

Kontakter

AT-samordningsgrupp

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 april 2023