Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För AT-handledare

Välkommen som AT-handledare i Region Örebro län! Som handledare är du inte bara AT-läkarens kontaktperson när det gäller kliniska frågor utan framförallt också ett bollplank när det gäller läkaryrket i stort.

Checklista som stöd

Som en vägledning har övergripande studierektorsgruppen, ÖSRG, tagit fram en checklista som ska hjälpa dig med planeringen av ditt uppdrag.

Du hittar checklistan under Riktlinjer och dokument.

Kontaktpersoner och utbildningar

Om du behöver ytterligare hjälp kan du alltid ta kontakt med AT-chefen eller övergripande AT-studierektor inom ditt område.

Handledarutbildningar erbjuds regelbundet i samarbete med Örebro universitet. 

Lär mer om utbildning för kliniska handledare.

Dokument och mallar för dig som handledare

Mer information och länkar

Målbeskrivning, Socialstyrelsen

Information om medsittning samt mallar för bedömning, Karolinska institutet

Kontakter

AT-ledningsgruppen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 februari 2021

Läs mer om Handledning och stöd