Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utbildning för kliniska handledare

Örebro universitet erbjuder, i samverkan med Region Örebro län, flera tvärprofessionella kurser för att du som klinisk handledare ska uppfylla kraven på pedagogisk kompetens när du handleder såväl studenter som läkare med utbildningstjänst (BT-AT-ST).

Utbildning inom medicinsk pedagogik 

Att bidra med klinisk utbildning av blivande och nuvarande medarbetare är en viktig del av hälso- och sjukvårdens uppdrag. För att du ska fylla kraven på pedagogisk kompetens som handledare och medarbetare erbjuder Örebro universitet, i samverkan med Region Örebro län, ett flertal utbildningar för kliniska handledare. På grundnivå är utbildningarna ofta tvärprofessionella och ger en bred inblick i klinisk utbildning inom hälso- och sjukvården.

Utbildningsmodulerna är en del i en större utbildningssatsning för klinisk personal och anpassade till de olika pedagogiska uppdrag som finns inom Region Örebro län.

Undervisningen bygger på aktiva lärandeformer med teoretisk förankring och ger möjlighet att träna på återkoppling, bedömning och reflektion.

Bilden visar de utbildningsmoduler som erbjuds till kliniska handledare.

Fyra nivåer inom utbildningskoncept klinisk handledare

Kraven på pedagogisk kompetens beror på ditt utbildningsuppdrag.

Du kan läsa mer om till vilka målgrupper som kurserna riktar sig till under respektive kurs nedan.

Kurser

 

Webbutbildningen utgör den första delen av Region Örebro Läns och Örebro Universitets gemensamma interprofessionella, modulbaserade utbildningspaket för våra kliniska handledare.

Skall du delta i grundutbildningen för handledare? Vi vill då att du ser filmerna (introduktion/bedömning/formell roll) innan grundkursen och även genomför det obligatoriska quiz som finns på Blackboard.

Utbildningsfilmerna är öppna och kan även ses fristående för dig som redan är handledare i klinisk verksamhet eller för dig som av andra skäl vill lära dig mer om handledning i sjukvården.

I länksamlingen finns referenser till fakta som tas upp på filmerna och mycket mer.

 

Gå webbutbildningen och se utbildningsfilmerna på Örebro universitets webbplats

OBS - Nytt anmälningssystem för handledarutbildning, grundkurs hösten 2024!
Anmälan till Handledning i klinisk verksamhet, grund 1,5 hp är öppen mellan 15:e mars och 15:e april.

Ansökan till kurserna sker nu via central antagning på Antagning.se - Anmälan till högskola och universitet

Grundläggande handledarutbildning omfattas av avsteg från utbildningsstopp och kan beviljas av chef.

Målgruppen är kliniska handledare inom yrkesgrupper med inriktning mot medicin- och omvårdnadsvetenskap. Utbildningen motsvarar de kunskaper och färdigheter på grundläggande nivå som krävs för att handleda läkare under AT, BT och ST samt handledningsuppdrag inom professionerna: arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, kurator, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och alla utbildningar till specialistsjuksköterska. Grundkursen har 30 platser och ges två gånger per termin.

Mer information finns att tillgå via Örebro Universitet, Medicin, Handledning i klinisk verksamhet, grund, 1,5 hp - Örebro universitet (oru.se)

 

Fördjupningsmodulerna riktar sig till medarbetare med definierade pedagogiska uppdrag som till exempel basgruppshandledare, huvudhandledare för studenter (LUA, HHL) eller ST-läkare, studierektorer, adjungerade kliniska adjunkter, seminarieledare, instruktörer.

Som fördjupningsmoduler finns:

Se respektive utbildningsplan för detaljer runt innehåll och anmälan.

 

Kalender

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 augusti 2023