Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utbildning för kliniska handledare

Örebro universitet erbjuder, i samverkan med Region Örebro län, flera tvärprofessionella kurser för att du som klinisk handledare ska uppfylla kraven på pedagogisk kompetens.

Utbildning i pedagogisk kompetens 

Att bidra vid verksamhetsförlagd utbildning av blivande och nuvarande medarbetare är en viktig del av hälso- och sjukvårdens verksamhet. För att du ska fylla kraven på pedagogisk kompetens som handledare och medarbetare erbjuder Örebro universitet, i samverkan med Region Örebro län, ett flertal tvärprofessionella kurser för kliniska handledare.

Utbildningsmodulerna är en del i en större utbildningssatsning för klinisk personal och anpassade till de olika pedagogiska uppdrag som finns inom hälso- och sjukvården.

Undervisningen bygger på aktiva lärandeformer med teoretisk förankring och ger möjlighet att träna på återkoppling, bedömning och reflektion.

Bilden visar de utbildningsmoduler som finns för kliniska handledare.

Fyra nivåer inom utbildningskoncept klinisk handledare

Kraven på pedagogisk kompetens beror på ditt utbildningsuppdrag.

Du kan läsa mer om till vilka målgrupper som kurserna riktar sig till under respektive kurs nedan.

Kurser

 

Webbutbildningen utgör den första delen av Region Örebro Läns och Örebro Universitets gemensamma interprofessionella, modulbaserade utbildningspaket för våra kliniska handledare.

Skall du delta i grundutbildningen för handledare? Vi vill då att du ser filmerna (introduktion/bedömning/formell roll) innan grundkursen och även genomför det obligatoriska quiz som finns på Blackboard.

Utbildningsfilmerna är öppna och kan även ses fristående för dig som redan är handledare i klinisk verksamhet eller för dig som av andra skäl vill lära dig mer om handledning i sjukvården.

I länksamlingen finns referenser till fakta som tas upp på filmerna och mycket mer.

 

Gå webbutbildningen och se utbildningsfilmerna på Örebro universitets webbplats

Kursen riktar sig till dig som handleder under verksamhetsförlagd utbildning för såväl läkarutbildning som medellånga medicin- och vårdutbildningar (arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistutbildningar samt barnmorskeprogram).

Kursen motsvarar även kurskravet inom ramen för läkares ST samt grundkravet för att vara handledare under AT/BT och ST för läkare.

Innan första kursdagen ska du som deltagare ha gått igenom en webbaserad introduktion samt genomfört ett självrättande test som finns på Örebro universitets läroplattform.

Kurstid: 2 dagar.

Läs mer om kursen Handledning i klinisk verksamhet, grund på Örebro universitets webbplats.

Påbyggnadsmodulerna riktar sig till medarbetare med definierade pedagogiska uppdrag, till exempel basgruppshandledare, huvudhandledare för studenter (LUA, HHL) eller ST-läkare, studierektorer, kliniska adjunkter, seminarieledare, instruktörer.

Som påbyggnadsmoduler finns:

Kurstid framgår av respektive kursplan. Flera av påbyggnadsmodulerna är under uppbyggnad och kommer att annonseras fortlöpande under 2021.

 

Studierektorsutbildning

Endast för läkare.

Pedagogiskt ledarskap

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 september 2022