Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utbildning för handledare inom APL och LIA

Du som handleder en elev eller student, som läser till undersköterska eller specialistundersköterska behöver bygga på din kompetens för att kunna ta hand om eleven/studenten på bästa sätt.

Målet med en nationell struktur för innehåll i handledarutbildning är att stärka en likvärdig handledarutbildning för regionala och lokala Vård- och omsorgscollege samt stärka samverkan och samhandling mellan arbetslivet, utbildning och fackliga organisationer.

För dig som handledare finns det tre utbildningssteg. Steg 1 och steg 2 kan läsas sammanhängande eller var för sig. Förkunskaper inför steg 1 är Skolverkets webbaserade utbildning för handledare. Förkunskaper för steg 2 är steg 1 och Skolverkets webbutbilding.

Steg 1

Steg 1 ger dig möjlighet att arbeta som handledare för elever på reguljär utbildning (APL), praktikanter samt nyanställda.

Se aktuella utbildningar i steg 1 på Vård- och omsorgscollage webbplats.

Steg 2

Steg 2 ger dig möjlighet att arbeta som valideringshandledare, lärlingshandledare och LIA-handledare för Yrkeshögskolestuderande (YH).

Se aktuella utbildningar i steg 2 på Vård- och omsorgscollage webbplats.

Steg 3

Steg 3 ger dig möjlighet att arbeta som handledare för handledare i steg 1 och steg 2.

Skolverkets webbaserade APL-handledarutbildning

Skolverkets APL-handledarutbildning är obligatorisk för dig som handleder en elev som läser till undersköterska eller skötare och som genomför sin arbetsplatsförlagda utbildning eller lärande i arbete.

Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, apl, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda.

Kursen är webbaserad och tar 5-6 timmar och genomförs på Skolverkets utbildningsplattform.

Läs mer om och gör Skolverkets webbaserade APL-handledarutbildning.

 

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 oktober 2022