Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Att utbilda och handleda BT/ST-läkare, fördjupning

På denna heldagsutbildning får du lära dig mer om BT- och ST-systemet inklusive författningen, lokal tillämpning och riktlinjer samt din roll och ditt ansvar som handledare, studierektor alternativt chef. Vi går också igenom hur vi bedömer om utbildningsläkaren nått målen och hur vi hanterar brister i måluppfyllelsen.

 

Kurstillfälle:

Tisdag 17 september

Onsdag 27 november, anmälan i PingPong 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 maj 2024