Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För dig som gör AT

Vi vill ge dig ett bra stöd under din AT-tid. Både kollegor och din handledare är viktiga för att ge dig det stöd du behöver.

I din vardag som AT-läkare i Region Örebro län möter du många läkarkollegor och personer från andra personalkategorier som utifrån er arbetsrelation fungerar som kliniska instruktörer. Deras vägledning och stöd är en viktig förutsättning för ditt lärande i vardagsarbetet runt dina patienter.

Handledare

Som ett komplement till detta erbjuds du en handledare under varje huvudplacering i ditt AT-block. Handledaren erbjuder, utöver rent medicinsk vägledning, stöd och återkoppling för din professionella utveckling i din nya yrkesroll och avstämning av din utveckling mot målbeskrivningens krav.

AT-chefer och AT-samordnare

Region Örebro läns AT-chefer och AT-samordnare finns som stöd för dig som AT-läkare. AT-chefen är din närmsta chef och det är här din anställning finns. AT-chef och AT-samordnare jobbar med din anställning och utbildningsmiljö.

Övergripande studierektorer och lokala AT-studierektorer

Övergripande studierektorer finns inom sjukhusbunden somatisk vård, psykiatrin och primärvården. Deras främsta uppgift är att säkerställa utbildningsmiljön vid placeringen, men även som stöd för dig som AT-läkare vid din placering.

Vid många enheter inom Region Örebro län har verksamhetschefen delegerat ett särskilt uppdrag åt en läkarkollega som lokal AT-studierektor eller AT-ansvarig på kliniken som fungerar som en resurs för dig som AT-läkare. Detta är då ytterligare en resurs för dig som AT-läkare.

22
oktober
2024

AT/BT-seminarium Ledarskap och genus

tisdag 22 oktober - onsdag 23 oktober 2024

07
november
2024

AT/BT-seminarium Palliativ vård

torsdag 07 november 2024

21
november
2024

AT/BT-seminarium Försäkringsmedicin

torsdag 21 november - fredag 22 november 2024

Visa alla

Kontakter

AT-samordningsgrupp

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 september 2022