Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Det här är en instruktionsfilm som visar hur man på ett korrekt sätt förbereder och ger en injektion med så kallad Scrub the hub-teknik. Tekniken är en evidensbaserad metod som finns rekommenderad i flera både nationella och internationella riktlinjer.

Scrub the hub-tekniken är vidareutvecklad av Andreas Ohlin, verksamhetschef på Barn- och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

 

Senast uppdaterad: den 9 juni 2015