Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Nyhetsbrev vinter 2021 - KCÄM

KCÄM (Kunskapscentrum för äldres munhälsa) ska samla, sprida och skapa kunskap.

Tecknade bild på en tand, under bilden står det Tandvård. Tecknadbild på en tandborste och tandkrämstub, under bilden står det Länsinvånare. Tecknad bild på en människa med ett rött hjärta, under bilden står det Hälso- och sjukvård och omsorg

Äldreomsorgslyft

Staten har under 2020 och 2021 finansierat kostnader för det så kallade äldreomsorgslyftet. Det syftar till att stärka kompetensen för vård och omsorgspersonal som jobbar med äldre personer. Både ny och befintlig personal har möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Att även öka kunskapen och kompetensen om munhälsans betydelse för allmänhälsan och välbefinnandet är i detta sammanhang viktigt. KCÄM har under hösten undervisat i äldreomsorgslyften både i teori och i praktiska övningar.

En tandhygienist visar munvård på en ung kvinna som sitter på en stol

Varför deltar du i äldreomsorgslyftet? 

Intervju med Maria Ahlgren som deltar i äldreomsorgslyftet. Maria är undersköterska på Almby Hemvård.

Porträtt bild på Maria Ahlgren

Varför sökte du dig till Äldreomsorgslyftet?

Det var länge sedan jag gick undersköterskeutbildningen. Jag vill uppgradera mig, det är mycket nya kunskaper och en del repetition. Att dela erfarenheter med deltagarna ger mycket.

Vad tar du med dig från dagens utbildning?

Den startar mycket tankar och reflektioner om munhälsa och munvården i mitt dagliga jobb. Jag kommer gå hem och prata med min chef så att ni kan komma till vår ATP (arbetsplatsträff) och ge alla där information om munhälsa.

Vad upplever du som svårt i munvårdssituationen, i ditt dagliga arbete?
Att jag är i deras hem, integriteten är viktig. Munvården är inget ämne som lyfts eller pratas om.  Ibland vet jag inte hur hens munstatus är. Det kan vara svårt att få hjälpa hen. Munvården är inget som läggs in i besöksplanen.

Vägledning för en god munhälsa – Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom. Vägledningen riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och personal inom socialtjänst, tandvård och hälso- och sjukvård. Den beskriver på ett tydligt sätt hur munhälsan behöver uppmärksammas under hela demenssjukdomens förlopp. Munhälsan behöver vara en del av helhetsbedömning vid demensutredning.

Vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom

Odontologiska Riksstämman

KCÄM föreläste på Odontologisk Riksstämma den 17 -19 november 2021. 

Verksamhetschef Linnéa Ryman och övertandläkare Ewa Bisztyga föreläsning hade titeln "Att skapa dialog med äldre invånare om munhälsa och tandvård".

Tandhygenist Ingrid Persson från KCÄM berättar om Folktandvårdens erfarenheter med digitala munhälsobedömningar.

Två kvinnor står i en föreläsningssal

Hälso- och sjukvårdsdag för undersköterskor och skötare

Utbildningscentrum Region Örebro län arrangerade den 18 november 2021 en kompetensdag där över 900 undersköterskor och skötare var på plats. Årets tema var: psykisk sjukdom och demens.
KCÄM fanns på plats för att diskutera munhälsa med deltagarna.

Aktuellt forskning om tuggfunktion hos äldre

KCÄM deltar även i seminariet: Femma till femma – Hur får vi tuggfunktionen att stämma?  

Här kan du läsa mera om aktuellt forskning om tuggfunktion hos äldre:

Cognitive changes and neural correlates after oral rehabilitation procedures in older adults

KCÄM önskar er en lugn och skön Jul och Gott Nytt år!

Tre små granar med lite snö på grenarna

Contacts

Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Ewa Bisztyga

Övertandläkare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, December 15, 2021