Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Rond hålls med kliniker för att optimera diagnostik och prognostik på provmaterial. Vid rond demonstreras begärda prover/patientfall för diskussion mellan diagnostiker och kliniker. Såväl internt som externt material demonstreras.

Lista med begärda rondfall skall vara patologen till handa senast två vardagar innan ronddag. Det går bra att faxa rondlista på faxnr 019-602 10 35, alternativt sända denna via e-post eller post.

På listan anges patientens namn och personnummer, PAD-nr/sjukhus, klinisk diagnos och frågeställning, klinik/avd samt ansvarig läkare. Glas samt remisskopia från andra patologavdelningar beställs av respektive klinik.

Har du frågor angående rondverksamheten kontakta sekreteriatet tfn 019-602 13 40.

Måndag

Urolog kl 14:00

Urinblåsecancer kl 15:45

Nedre gastrokirurgi kl 14:30

Nationell MDK peniscancer kl 14:45

Hudtumör kl 15:30

Öron kl 13:15

 

Tisdag

Lunga kl 07:45

Hud kl 10:00 varannan vecka

Gastroenterolog kl 16:00, enligt överenskommelse med kliniker


Onsdag

Bröst kl 09:30

Muskelpatologrond kl 14:00, en gång i månaden


Torsdag

Hematolog och lymfom kl 08:00

Neuro kl 11:00

Dysplasi, varannan torsdag (jämna veckor) kl 11:30


Fredag

Gyn kl 09:00

Käkkirurg, endast någon gång per termin

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, December 2, 2020