Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Ny kund/ändring av kunduppgifter

Vill du registrera dig som kund hos VO laboratoriemedicin eller ändra dina befintliga kunduppgifter, fyll i det här formuläret.

Uppgifterna gäller
Kund till
Vill du bli kontaktad för att få hjälp med uppkoppling mot t ex IMx-RoS, SYSteam Cross eller andra system?
Vill du i fortsättningen få provsvar från Klinisk kemi, Klinisk immunologi och Klinisk mikrobiologi utom odling via InfoSolutions LabPortal?

Om ja, kontakta InfoSolutions support@infosolutions.se eller 08-511 85 995 för att skapa ett Gratiskonto. Uppge att ni vill ha svar från Klinisk kemi i Örebro.

Intern kund Region Örebro län

Byte av ansvarsenhet

Extern kund

Avtal med Region Örebro län

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 24, 2022