Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Information till provtagare

Som provtagare bör du informera patienten om hur han/hon skall förhålla sig till provtagningen för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Patientinstruktioner för utskrift finns nederst på den här sidan.

Patienten bör inte röka timmen före provtagning. Dygnet före bör patienten avstå från extrem fysisk aktivitet samt överdrivet födo- och alkoholintag.
Innan provtagningen bör patienten sitta och vila ca 15 min för att kroppen skall komma i jämvikt.

Fasta innebär att patienten inte får äta eller dricka efter kl. 22 kvällen före provtagningen. Ett halvt glas vatten får drickas på morgonen innan provtagning.
Blodprovet bör tas mellan kl. 7-10 på morgonen.

Vid provtagning av läkemedelsanalys gäller oftast att provet tas före morgondos. Övriga ordinerade läkemedel som används intas som vanligt om patienten inte fått någon annan information från sin behandlande läkare.

För kvalitativa urinanalyser räcker som regel ett stickprov, helst ur den urin som samlats i blåsan under natten. Blanda urinen och häll över i ett plaströr med skruvpropp. Skicka till laboratoriet. 

För kvantitativa urinanalyser behövs ofta hel dygnsmängd urin. Analysresultatet är helt beroende av att urinsamlingen utförts korrekt. Se patientinstruktionen i högerspalten på den här sidan.
För vissa analyser krävs tillsatser i provtagningsdunken. Vilka analyser det gäller anges i våra provtagningsanvisningar, se länk till höger. 
Efter samlingen blandas urinen väl, volymen mäts och hela dygnsmängden eller del av den sänds till laboratoriet med uppgift om urinmängd samt samlingstid.

Kan innebära speciella förberedelser för patienten. Dessa framgår i den kallelse patienten får från oss.

Rekommendation om provtagning för respektive provart/analys finns i våra provtagningsanvisningar. En mer fullständig information om undvikbara felkällor i samband med provtagning för mikrobiologi finns på sidan Provtagning och provhantering påverkar resultatet.

Analyser som inte utförs vid vår egen klinik skickar vi vidare till i första hand ackrediterade laboratorier. Vilka analyser det rör sig om samt vilka laboratorier vi vidarebefordar proverna till anges i provtagningsanvisningarna.

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 26, 2023