Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Utskick sker löpande under veckan. Beställningen skall vara Laboratoriemedicin tillhanda senast tisdag för garanterat utskick samma vecka.

Beställ inte en sak i taget, samla ihop din beställning och utnyttja hållbarhetstiderna!

Inom USÖ ser vi helst att ni kommer direkt och hämtar på provinlämningen, M-huset våning 1.

Förfrågningar via e-post eller telefon 019-602 11 82 (akutbeställning måste göras per telefon).

Provtagningsset för Klamydia/gonokocker screening, M. genitalium (PCR) för provtagning av vårdpersonal.

1177 - Testkit klamydia/gonorré för självprovtagning

Transportmedium

Odlingsflaskor

Övrigt

An error has occurred while getting captcha image

Provtagningsmaterial som kan beställas av kommunen

Provtagningsmaterial som kan beställas av primärvård/kommun

An error has occurred while getting captcha image

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, November 28, 2023