Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search
Avgift för Pris Frikortsgrundande
Besök 220 kronor Ja


Avgiften gäller för:

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige.
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal: 
  • EU/EES-patienter 
  • Nordiska patienter 
  • Övriga avtalsländer 
 • Svenska medborgare som söker akut vård och har utvandrat till ett land utan sjukvårdsavtal. 

För mer information om avtal och giltiga handlingar se Vård av personer från andra länder.

Avgift för Pris
Behandlingsbesök 25 kronor

 

Asylsökande och tillståndslösa har inte rätt till högkostnadsskydd och frikort. 

 • Patienter från länder som vi saknar sjukvårdsavtal med.
 • Patienter som inte kan uppvisa giltig handling som ger rätt till subventionerade avgifter.
 • Svenska medborgare som har utvandrat till länder som vi saknar sjukvårdsavtal. Gäller ej akut vård.

Avgifterna för dessa patienter beror på vilket land som patienten är folkbokförd och medborgare i samt vilken typ av vård som patienten behöver. Se sidan Vård av personer från andra länder för mer information.

Patientavgift tas ut vid:

 • Fysioterapeutisk behandling individuellt, i grupp, vid egenträning i regionens lokaler eller annan lokal, till exempel bassäng.
 • Fysioterapeutisk bedömning/behandling vid hembesök. Till hembesök räknas även besök i kommunalt särskilt boende, i kommunal dagvård/dagrehab, korttidsplats och rehabiliteringsenhet.
 • Uppföljning av träningsprogram.
 • Utprovning av hjälpmedel om ej i direkt anslutning till fysioterapeutisk behandling.

Patientavgift tas inte ut vid:

 • Vårdplanering.
 • Första bedömningsbesök hos patient i hemmet med kommunal hemtjänst, i kommunalt särskilt boende (inklusive korttidsplats) och i kommunal dagvård/dagrehab, för att kunna fullfölja vårdkedjan och bedöma lämplig rehabiliteringsinsats i samverkan med kommunen.
 • Patientrelaterad information, instruktion och handledning från fysioterapeut/sjukgymnast till kommunens personal.
 • Utprovning och uppföljning av hjälpmedel i direkt anslutning till fysioterapeutisk behandling.
 • Utprovning av enkla hjälpmedel i direkt anslutning till läkarbesök.
 • Endast i primärvården: För gravida kvinnor med graviditetsrelaterade besvär. För att avgiftsfrihet ska gälla krävs en tydlig koppling till graviditeten och att besvären ska ha uppkommit i samband med graviditeten.

Om patienten både egentränar och träffar fysioterapeut/sjukgymnast under samma dag i anslutning till vartannat så ska patienten betala en avgift. Om egenträningen och besöket inträffar vid olika tidpunkter under dagen så debiteras två avgifter.  

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024