Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search
Avgift för Pris Frikortsgrundande
Besök 220 kronor Ja

 

Avgiften gäller för: 

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige. 
 • Patienter som kan uppvisa ett intyg som styrker rätten till planerad vård: 
  • EU/EES-patienter
  • Nordiska patienter
  • Övriga avtalsländer

För mer information om intyg se Vård av personer från andra länder.

Avgift för Pris
Besök 25 kronor

 

Asylsökande och tillståndslösa har inte rätt till högkostnadsskydd och frikort.  

 • Patienter från länder som vi saknar sjukvårdsavtal med.
 • Patienter som inte kan uppvisa giltig handling som ger rätt till subventionerade avgifter.
 • Svenska medborgare som har utvandrat till länder som vi saknar sjukvårdsavtal. Gäller ej akut vård.

Avgifterna för dessa patienter beror på vilket land som patienten är folkbokförd och medborgare i samt vilken typ av vård som patienten behöver. Se sidan Vård av personer från andra länder för mer information.

När flera patienter samlas samtidigt för råd, information eller behandling betalar varje deltagare den patientavgift som gäller för sjukvårdande behandling.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024