Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

ST-utbildning för tandläkare - utbildningsupplägg

ST-utbildningen för tandläkare ges som en sammanhängande utbildning under tre år.

Utbildningen ges som en sammanhängande utbildning som uppfyller respektive specialitets målbeskrivning. Motivet till en sammanhängande utbildning är att den kliniska utbildningen kräver en tidsperiod av minst tre år för att vissa omfattande specialistbehandlingar skall kunna slutföras och behandlingsresultatet utvärderas. Dessutom ska tandläkaren under sin tjänstgöringstid tränas i samarbete med specialister i andra ämnesområden.

Odontologiska utbildningsenheten är godkänd av Socialstyrelsen för utbildning av specialister inom sex specialiteter. Utbildningsprogrammen omfattar 3-4 år och följer Socialstyrelsens fastställda föreskrifter. 

Utbildningsplaner

Utbildningsplan ST Endodonti under bearbetning

Contacts

Marie Mattiasson

Utbildningsadministratör, ST-/CT-utbildning

Alessandra Neves Guimaraes

Studierektor

Did the content help you?

Last updated: Friday, October 6, 2023

Read more about Specialiseringstjänstgöring tandläkare