Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kontaktpersoner

Kontakta studierektor eller utbildningsadministratör om du har frågor om ST-utbildning för tandläkare.

Contacts

Malin Olsson Malm

Tf studierektor

Marie Mattiasson

Utbildningsadministratör, ST-/CT-utbildning

Did the content help you?

Last updated: Friday, October 6, 2023