Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Seminarieprogram ST-/CT-tandläkare

Vi erbjuder ett seminarieprogram som är utformat och anpassat för ST/CT-tandläkarna vid Odontologiska utbildningsenheten. Vi välkomnar även andra intresserade inom och utanför Region Örebro län att delta i seminarierna.

Här finns seminarieprogrammet för vårterminen 2024

Deltagaravgift

För deltagare utanför Region Örebro län utgår deltagaravgift: 1500 kronor exkl. moms för halvdagsseminarium och 3000 kronor exkl. moms för heldagsseminarium.

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att delta i ett seminarium kontakta den som är ämnesansvariga och frågar om du kan delta.

När du fått klartecken av den som är ämnesansvarig, skickar du ett mail till utbildningsadministratören.
Gör detta senast två veckor innan seminariet äger rum.

Observera att anmälan är bindande!

Contacts

Marie Mattiasson

Utbildningsadministratör, ST-/CT-utbildning

Alessandra Neves Guimaraes

Studierektor

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 2, 2024