Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Seminarieprogram ST-/CT-tandläkare

Vi erbjuder ett seminarieprogram för ST/CT-tandläkarna vid Odontologiska utbildningsenheten, Folktandvården Region Örebro län. I mån av plats kan även andra intresserade inom eller utanför Region Örebro län ges möjlighet att delta i seminarierna.

Seminarierna är i första hand avsedda för ST-/CT-tandläkarna vid Odontologiska utbildningsenheten, Folktandvården Region Örebro län. I mån av plats kan också andra intresserade inom eller utanför Region Örebro län efter anmälan delta i seminarierna.

Läs mer om innehållet i seminarieprogrammet HT21.

Deltagaravgift

För deltagande i vissa seminarier utgår deltagaravgift, förutom för
ST/CT-tandläkarna inom Folktandvården Region Örebro län, med 1 500 kronor ex moms för halvdagsseminarium och 3000 kronor ex moms för heldagsseminarium.

Anmäl ditt intresse

Intresseanmälan mailas till Odontologiska utbildningsenheten senast två veckor innan seminariet äger rum.

Odontologiska utbildningsenheten

Contacts

Håkan Nilsson

Studierektor

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 20, 2021

Read more about Specialiseringstjänstgöring tandläkare