Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Seminarieprogram ST-/CT-tandläkare

Vi erbjuder ett seminarieprogram som är utformat och anpassat för ST/CT-tandläkarna vid Odontologiska utbildningsenheten, Folktandvården Region Örebro län. Vi välkomnar även andra intresserade inom och utanför Region Örebro län att delta i seminarierna

Här finns seminarieprogrammet för höstterminen 2022

Här finns seminarieprogrammet för vårterminen 2023

Deltagaravgift

För deltagare utanför Region Örebro län utgår deltagaravgift: 1500 kronor exkl. moms för halvdagsseminarium och 3000 kronor exkl. moms för heldagsseminarium.

Anmäl ditt intresse

Är man intresserad av att delta i ett seminarium hör man av sig till ämnesansvariga och frågar om det är lämpligt att delta och när man fått klartecken mailar man för kännedom till Odontologiska utbildningsenheten senast två veckor innan seminariet äger rum.
Observera att anmälan är bindande!

Contacts

Marie Mattiasson

Utbildningsadministratör, ST-/CT-utbildning

Annika Gustafsson

Studierektor och verksamhetschef Folktandvårdens specialisttandvård pedodonti

Did the content help you?

Last updated: Thursday, November 24, 2022

Read more about Specialiseringstjänstgöring tandläkare