Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Adherens mot första porten - ett riskmoment
Blödning på minorsidan vid LGBP
Delad sond vid LGBP
Delning av sond
Felroterad slynga vid LGBP
Felstaplad EA postop ileus
Felstaplad GE vid LGBP
Iatrogen delning av grov sond vid LGBP
Iatrogen EA nära perforation vid LGBP
Iatrogen leverrift vid LGBP
Iatrogen ventrikelperforation vid LGBP
Läckage i toppen av GEn vid LGBP
Läckage i toppen av stapelraden vid GE vid LGBP
Malrotation vid LGBP en ryslig komplikation
Nappa tag i bakväggen vid LGBP EA
Nära faststaplad sond LGBP
Obehaglig rotation av biliär benet
Problem att föra ner sonden LGBP
Riskmoment vid enterotomi
Rotation av loopen vid LGBP
Situs inversus totalis LGBP
Sondincidenter vid LGBP
Stapeldysfunktion vid LGBP
Stapeldysfunktion vid LGBP 2
Stapelperforation vid GE
Stapelperforation vid GE
Stapelperforation vid GE
Submukös stapling framvägg vid LGBP
Submukös stapling i bakväggen vid LGBP
Submukös stapling riskmoment vid LGBP
Submukös stapling vid LGBP
Tarm i port risk för Richterhernia
Tunntarmsperforation med Babcock
Tunntarmsperforation med endostapler