Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Följande ska föranleda misstanke oavsett ålder:

 • nytillkommen knöl/förändring analt
 • anal smärta
 • anala sår och fissurer
 • atypiska eller tätt återkommande perianala abscesser
 • blod i avföringen (kan vara välgrundad misstanke för tjock-och ändtarmscancer)
 • nytillkomna trängningar till avföring eller läckage.

Vid misstanke ska följande utföras:

 • anamnes inkl. identifiering av riskgrupper (se välgrundad misstanke)
 • inspektion av analregionen
 • rektalpalpation
 • palpation av ljumskar
 • om möjligt rektoskopi (kan vara misstanke om tjock-och ändtarmscancer och rektoskopi SKALL göras inom 10 dagar).

Om undersökningarna leder till förmodat godartat fynd ska patienten informeras om att oförändrade symtom efter fyra veckor bör föranleda ny kontakt med primärvården.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • stark malignitetsmisstanke vid klinisk undersökning
 • initalt förmodad godartad anal eller perianal förändring som kvarstår oförändrad efter fyra veckor trots riktad behandling
 • nytillkomna eller förändrade anala symtom utan annan uppenbar förklaring hos följande riskgrupper:
  • HIV-positiva
  • män som har sex med män
  • immunsupprimerade personer
  • personer som har eller har haft HPV-relaterad genital in situ eller invasiv neoplasi
 • histopatologiskt fynd talande för analcancer
  bilddiagnostikt fynd talande för analcancer.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 17 53

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00 - lunch 11:30-12:30

Fredagar 08:00-11:30

Fax

019-12 54 39

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen ska innehålla

Anamnes, ange särskilt*:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 • ­företagen utredning, ange röntgenenhet
 • ­­allmäntillstånd och samsjuklighet, särskilt HIV
 • ­tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt känd förekomst av HPV, cervix- eller vulvacancer
 • ­läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • ­social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Kir sekt Kolorektal, USÖ
 • Märk remissen: SVF analcancer
 • Markera i rutan: Rutin

 • Remissen ska märkas: "Diagnos/fråga: SVF, Analcancer?"
 • Remissen ska faxas samma dag alternativt skickas med rörpost.

Fax: 019-12 54 39
Rörpost: 310

Telefonnummer

019-602 10 00

Texttelefon

019-670 25 26

Telefontider

Måndag-Fredag 10:00-12:00 - Se tillf. info

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-12:00

Fax

019-602 19 70

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 februari 2024

Läs mer om Tjock- och ändtarm