Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Buksarkom, inklusive GIST och gynekologiska sarkom - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Riktlinjer för dig som utreder buksarkom inklusive GIST och gynekologiska sarkom enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Följande ska föranleda misstanke:

 • Palpabel knöl i buken.

Vid misstanke ska patienten remitteras till en DT eller MRT (filterfunktion).

(Ledtid röntgen: Svar till remittent inom 12 dagar)

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid fynd som ger misstanke om intraabdominella (t ex GIST) eller retroperitoneala sarkom eller gynekologiskt sarkom vid

 • bilddiagnostik eller endoskopi
 • vävnadsbunden diagnostik (histopatologi eller cytologi).

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. 

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 17 54

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00 - lunch 11:30-12:30

Fredagar 08:00-11:30

Fax

019-12 54 39

Telefonnummer

019-602 22 19

Fax

019-602 16 10

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen till bilddiagnostik vid misstanke (palpabel knöl) ska innehålla

 • inled frågeställning med: SVF Buksarkom
 • prioritet ange – rutin.

Anamnes/särskilt*:

 • symptom som ligger till grund för misstanke om cancer
 • samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier)
 • tidigare sjukdomar och behandlingar
 • läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin)
 • kreatinin-p,(ej äldre än 1 månad). Om befintligt krea är högt ska nytt prov tas innan röntgen och undersökningen
 • längd och vikt
 • social situation och eventuella tolkbehov eller funktionsnedsättning

Boka in patienten för återbesök om 14 dagar, för besked om röntgen svar och (eventuellt) vidare utredning.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss gällande buksarkom skickas i RoS till: Kir sekt Kolorektal, USÖ
 • Märk remissen: SVF buksarkom
 • Markera i rutan: Rutin

Remisser gällande förändringar i gyn-sfären eller vid palpabla resistenser hos kvinnor i nedre delen av buken skickas till medicinsk enhet: Kvinnoklinken.

Remisser gällande förändringar i ventrikel (GIST) skickas till medicinsk enhet:
Kir sekt Övre Gastro.

Remisser gällande retroperitoneala förändringar skickas till medicinsk enhet:
Kir sekt Kolorektal.

 • Remissen ska märkas: "Diagnos/Fråga: SVF buksarkom?"
 • Remissen ska faxas samma dag.

Fax: 019-12 54 39

Telefonnummer

019-602 12 63

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:40-14:00

Fredagar 07:40-10:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:30

Fredagar 07:30-14:00

Fax

019-12 65 90

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2023