Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anmälningspliktig endast från laboratoriet.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om ESBL, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Journalen ska inte märkas med ESBL.

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Ej smittspårningspliktig.

Anmälan

Ingen klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Endast det diagnostiserande laboratoriet behöver göra anmälan.

Kostnadsfrihet

ESBL omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2021