Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)

Bakterier med ESBL påträffas både inom sjukvården och i omsorgen men även i samhället bland personer som aldrig varit i kontakt med vården. Patienter som bär på dessa bakterier behöver inte vara sjuka men riskerar vid sjukdom att få dålig effekt av behandling med många viktiga antibiotika, bland annat penicilliner och cefalosporiner.

Anmälningspliktig endast från laboratoriet.

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om ESBL, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Journalen ska inte märkas med ESBL.

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Ej smittspårningspliktig.

Anmälan

Ingen klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Endast det diagnostiserande laboratoriet behöver göra anmälan.

Kostnadsfrihet

ESBL omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 februari 2021