Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Bältros (Herpes Zoster)

Efter genomgången sjukdom, med eller utan symtom, finns vattkoppsvirus vilande (latent) kvar i nervceller i kroppen. Den vilande infektionen kan senare i livet blossa upp igen och den drabbade får då bältros. Detta kan ske i alla åldrar men är vanlig i den äldre åldersgruppen.

Symtom

Virus vandrar från nervknutor vid ryggmärgen ut längs en nerv och ger upphov till blåsor på rodnad botten i huden inom nervens utbredningsområde (oftast ensidiga utslag). Initialt kan feber och lätta allmänsymtom förekomma och ofta föregås utslagen av smärta/obehag inom det drabbade området.

Smittsamhet

  • Bältros är inte särskilt smittsamt och smittar inte via luften.
  • En person med bältros kan sitta i väntrum med andra patienter utan smittrisk.
  • Bältros kan smitta via direktkontakt med sårvätska från blåsorna. Den som smittas kan då få vattkoppor om den ej haft det tidigare.
  • En person med bältros kan inte smitta en annan person så att den får bältros.

Vaccination

Vaccin mot bältros ingår inte i högkostnadsskyddet. För närvarande finns två godkända vaccin mot bältros. Det ena innehåller levande försvagat herpes zoster-virus och har indikation till personer över 50 års ålder, men kan inte ges vid nedsatt immunförsvar. Det andra bältrosvaccinet består av virus-ytkomponenter (antigen) och ett ämne som stärker immunsvaret (adjuvans). Detta vaccin är ännu inte tillgängligt i Sverige. 

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Varken vattkoppor eller bältros är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Några särskilda smittskyddsåtgärder är inte motiverade. När ett fall konstateras, till exempel på en förskola, har smittspridning till alla mottagliga många gånger redan skett.

Särskilda åtgärder är dock motiverade om en gravid kvinna insjuknar veckorna före förlossningen eller omedelbart därefter. Barnet ges då antiviral behandling och ibland immunglobulin.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2021