Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Beror på klinisk bild.

Förhållningsregler

Inga förhållningsregler.

Smittspårning

Inte aktuellt.

Anmälan

Endast av diagnostiserande laboratorium.

Kostnadsfrihet

Atypiska mykobakterier omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2021