Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hälsoval

Det finns ett vårdvalssystem inom primärvården i Sverige. Det innebär utökade möjligheter för patienten att fritt välja vårdcentral i hela länet.

Vårdcentraler som drivs av Region Örebro län och privata vårdcentraler har samma förutsättningar genom Hälsoval Örebro län. Vårdföretag som uppfyller Region Örebro läns krav på kvalitet, kompetens och hög tillgänglighet får etablera sig i länet. Regionens ersättning till vårdcentralen följer patienten.

På denna plats finns förfrågningsunderlag och övriga ansökningshandlingar som gäller för Hälsoval Örebro län.

Kontakter

Hälsoval Örebro län

Karolina Stridh

chef hälso-och sjukvårdsstaben

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2021

Läs mer om LOV-Hälsoval