Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hälsoval

Det finns ett vårdvalssystem inom primärvården i Sverige. Det innebär utökade möjligheter för patienten att fritt välja vårdcentral i hela länet.

Vårdcentraler som drivs av Region Örebro län och privata vårdcentraler har samma förutsättningar genom Hälsoval Örebro län. Vårdföretag som uppfyller Region Örebro läns krav på kvalitet, kompetens och hög tillgänglighet får etablera sig i länet. Regionens ersättning till vårdcentralen följer patienten.

På denna plats finns förfrågningsunderlag och övriga ansökningshandlingar som gäller för Hälsoval Örebro län.

Kontakter

Hälsoval Örebro län

Karolina Stridh

chef hälso-och sjukvårdsstaben

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 december 2020

Läs mer om LOV-Hälsoval