Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Psykoterapi inom LOV, Örebro län

Patienter med definierat behov av psykiatriska specialistvårdsinsatser kan välja viss psykoterapi i Örebro län. Du som privat vårdgivare kan ansöka om godkännande för att få bedriva psykoterapi enligt förfrågningsunderlaget inom Region Örebro län.

Vårdgivare inom Region Örebro län och privata vårdgivare har samma förutsättningar genom Psykoterapi inom LOV Örebro län. Vårdföretag som uppfyller Region Örebro läns krav enligt förfrågningsunderlaget får etablera sig i länet.

På denna sida finns följande underlag samlat:

  • Förfrågningsunderlag och övriga ansökningshandlingar som gäller för Psykoterapi inom LOV Örebro län.
  • Rutiner och blanketter för de psykoterapeuter som avtal med Regionen utifrån LOV.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2024

Läs mer om LOV-Hälsoval