Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

24-04-17 Film och bildspel 
En film och ett bildspel har tagits fram för dig som vill veta mer om Region Örebro läns arbete med nationella kunskapsstöd och som stöd till dig som vill berätta om det för andra, exempelvis på en arbetsplatsträff. Du hittar dem under Material.

24-03-22 Gemensam inriktning för en sammanhållen och ändamålsenlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit en avsiktsförklaring om att alla invånare ska få en god, jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.
Länk till SKR.

24-03-19 Lokal arbetsgrupp Inflammatorisk tarmsjukdom
En lokal arbetsgrupp (LAG) för Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, har bildats. Uppdraget är att göra en gapanalys, det vill säga en kartläggning av nuläget i regionen i förhållande till rekommendationerna i det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för inflammatorisk tarmsjukdom hos vuxna. Ordförande i arbetsgruppen är Daniel Bergemalm, överläkare, VO medicin, USÖ.
Länk till vårdförloppet.

24-03-19 Lokalt programområde Äldres hälsa och palliativ vård
Lokalt programområde (LPO) Äldres hälsa och palliativ vård har efter ett längre uppehåll ombildats och har påbörjat sitt arbete igen. Ordförande är Dag Salaj, Länsövergripande äldrevårdsöverläkare.

2024-02-24 Uppdaterad överenskommelse
Dokumentet "Samverkan för kunskapsstyrning inom Hälso- och sjukvård. Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län är nu uppdaterat.

2024-02-15 Insatsområden NPO 2024
Nu finns samtliga Nationella programområdens (NPO) planerade insatsområden för 2024 sammanfattade och publicerade. Du hittar dokumentet här.

Sidorna är framtagna av Utvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdens verksamhets- och ledningsstöd. Vid frågor, kontakta kunskapsstod@regionorebrolan.se