Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nedan information gäller för:  

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige
 • Tillståndslösa
 • Asylsökande
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal:  
  • EU/EES-patienter
  • Nordiska patienter
  • Övriga avtalsländer

För mer information om avtal och giltiga handlingar, samt personer från övriga länder, se Vård av personer från andra länder.

Primärvården 

 • All mödrahälsovård är avgiftsbefriad på barnmorskemottagningen.
 • Graviditetsrelaterade problem i primärvården ingår i den avgiftsfria mödrahälsovården, dock debiteras sen avbokning och uteblivet besök. 

Specialistvården 

 • Besök i specialistmödravården är avgiftsfri under graviditeten, dock debiteras sen avbokning och uteblivet besök. 
 • Om patienten remitteras till annan specialistvård än specialistmödravård på grund av komplikation ska patienten betala vanlig besöksavgift.

 • Preventivmedel och så kallade dagen-efter-piller som lämnas i samband med rådgivningen är kostnadsfria för patienten. 
 • Graviditetstest i samband med preventivmedelsrådgivning, abortrådgivning eller i andra fall där testet görs av medicinska skäl är avgiftsfritt. 
 • Aurorasamtal mot förlossningsrädsla är kostnadsfria. 
 • Screening för gynekologiskt cellprov är avgiftsfri.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2024