Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige, oavsett ålder, samt om myndigheter eller företag som försäkringsbolag, advokatbyråer med flera begär journalkopior.

Typ

Pris

Papperskopior

Blad 1-9: 0 kronor

Blad 10: 50 kronor

Därefter: 2 kronor/blad

Avskrifter

Avskrift av allmän handling eller ljudbandsupptagning

90 kronor/påbörjad kvart

Ljudbandsupptagning

120 kronor/band

Fotokopior

Bild 1: 60 kronor

Därefter: 10 kronor/bild

Röntgenbild

50 kronor/film

 

Avgiften för journalkopia styrs av fullmäktigebeslutet angående kopia av allmän handling. Hälso- och sjukvårdens verksamheter ska alltid ta betalt för journalkopia med undantag till:

  • Annan vårdgivare i samband med vård eller behandling
  • Kommunal eller statlig myndighet
  • Patientförsäkringen
  • Massmediaföretag

Journalkopiorna skickas till patientens folkbokföringsadress alternativt hämtas mot uppvisande av legitimation.

Beställning av journalkopior

Beställning av journalkopior ska i första hand göras via 1177:s e-tjänster. Den som önskar en kopia av sin journal kan också vända dig direkt till den berörda vårdenheten. När det gäller äldre journalhandlingar eller handlingar från en verksamhet som har upphört kontaktas Regionarkivet via växeln.

Sekretessprövning

Varje utlämnande av journalhandlingar föregås av en sekretessprövning i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). ”Checklista för menprövning och utlämnande av journalkopior” ska följas. Se även "Barn och vårdnadshavare i hälso- och sjukvården - hantering av information, kallelser och utlämnande av journal" som finns på intranätet.

Rättigheter

Som patient har du i regel rätt att ta del av de uppgifter som finns i din patientjournal.

Patienten har rätt att få ta del av sin journal så fort som möjligt. Om handlingarna inte kan lämnas ut har patienten rätt att få ett skriftligt besked om detta samt information om hur beslutet kan överklagas.

Om journalen inte lämnas ut har patienten rätt att få information om hur patienten kan överklaga och få ett överklagbart myndighetsbeslut om detta. Myndighetens beslut om att inte lämna ut journalhandlingar kan överklagas till kammarrätten.

  • För att säkerställa att journalkopiorna kommer till rätt person kan kopiorna skickas rekommenderat till folkbokföringsadressen.
  • Patienten kan läsa kopior av journalhandlingar på plats utan kostnad om möjlighet till detta finns.
  • Den som kontaktar personuppgiftsombudet kan få journalen gratis.
  • Företagshälsovård betalar ingen avgift för journalkopia eftersom de är en vårdgivare.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2024