Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Avgift för Pris
Inneliggande vård, från och med 20 år  130 kronor/dygn 
Inneliggande vård, under 20 år  0 kronor 

 

Avgiften gäller för:

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige.  
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal:
  • EU/EES-patienter  
  • Nordiska patienter  
  • Övriga avtalsländer  
 • Svenska medborgare som söker akut vård och har utvandrat till ett land utan sjukvårdsavtal.

Avgift för Pris
Inneliggande vård 0 kronor

Avgift för Pris
Inneliggande vård Ingår i den totala vårdkostnaden för patienten 

 

 • Patienter från länder som vi saknar sjukvårdsavtal med.
 • Patienter som inte kan uppvisa giltig handling som ger rätt till subventionerade avgifter.
 • Svenska medborgare som har utvandrat till länder som vi saknar sjukvårdsavtal. Gäller ej akut vård.

Avgifterna för dessa patienter beror på vilket land som patienten är folkbokförd och medborgare i samt vilken typ av vård som patienten behöver. Se sidan Vård av personer från andra länder för mer information.

 • Avgift uttas för inskrivningsdagen.
 • Avgift uttas inte för utskrivningsdagen.
 • Om patient kallas till inskrivning i sluten vård och försening uppstår som inte kan anses bero på patienten ska ingen debitering göras.

Övrig vård i samband med inneliggande vård 

 • Patienten betalar avgift för öppenvårdsbesök, även om inläggning görs på sjukhus direkt efter besöket.
 • När en patient är inlagd och samtidigt gör ett akut besök på öppenvårdsmottagning tas ingen patientavgift ut för det första besöket, men däremot för de därpå följande besöken.
 • För öppenvårdsbesök som bokats före inläggningen eller där remittering görs till annan mottagning för åkomma utan samband med inläggningen gäller patientavgift.
 • Patienter med permission från slutenvård som gör öppenvårdsbesök betalar vanlig patientavgift. 

Permission 

 • Vid permission uttas ingen vårddygnsavgift
 • Som permission räknas en dag då patienten vistas utanför sjukhuset minst 12 timmar i sammanhängande tid mellan klockan 6.00 och 24.00.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2024