Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Avgift för Pris Frikortsgrundande
Egenträning  220 kronor Ja
Egenträning i samband med besök hos fysioterapeut* 0 kronor   

*Om egenträningen och besöket hos fysioterapeut inträffar direkt efter varandra ska patienten betala en avgift. Om egenträningen och besöket inträffar vid olika tidpunkter under dagen så debiteras två avgifter.

Avgiften gäller för: 

 • Inom- och utomlänspatienter, d v s patienter som är folkbokförda i Sverige.
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal:
  • EU/EES-patienter
  • Nordiska patienter
  • Övriga avtalsländer 
 • Svenska medborgare som söker AKUT vård och har utvandrat till ett land utan sjukvårdsavtal.

För mer information om avtal och giltiga handlingar se Vård av personer från andra länder.

Avgift för Pris
Egenträning  25 kronor
Egenträning för personer under 20 år eller över 85 år 0 kronor
Egenträning i samband med besök hos fysioterapeut 0 kronor

 

Asylsökande och tillståndslösa har inte rätt till högkostnadsskydd och frikort. 

 • Patienter från länder som vi saknar sjukvårdsavtal med.
 • Patienter som inte kan uppvisa giltig handling som ger rätt till subventionerade avgifter.
 • Svenska medborgare som har utvandrat till länder som vi saknar sjukvårdsavtal. Gäller ej akut vård.

Avgifterna för dessa patienter beror på vilket land som patienten är folkbokförd och medborgare i samt vilken typ av vård som patienten behöver. Se sidan Vård av personer från andra länder för mer information.

 • Uteblivandeavgift tas ut enligt gällande riktlinje.
 • Om patienten både egentränar och träffar fysioterapeut/sjukgymnast under samma dag i anslutning till vartannat ska patienten betala en avgift.
 • Om egenträningen och besöket inträffar vid olika tidpunkter under dagen så debiteras två avgifter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2024