Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

ST-utbildning för tandläkare - utbildningsupplägg

ST-utbildning för tandläkare ges som en sammanhängande utbildning som uppfyller respektive specialitets målbeskrivning.

Motivet till en sammanhängande utbildning är att den kliniska utbildningen kräver en tidsperiod av minst tre år för att vissa omfattande specialistbehandlingar skall kunna slutföras och behandlingsresultatet utvärderas. Dessutom ska tandläkaren under sin tjänstgöringstid tränas i samarbete med specialister i andra ämnesområden.

Odontologiska utbildningsenheten är godkänd av Socialstyrelsen för utbildning av specialister inom sex specialiteter. Utbildningsprogrammen omfattar 3-4 år och följer av Socialstyrelsens fastställda föreskrifter.

Utbildningsplaner

Utbildningsplan ST Endodonti under bearbetning

Kontakter

Marie Mattiasson

Utbildningsadministratör, ST-/CT-utbildning

Malin Olsson Malm

Tf studierektor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 april 2024