Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utbildningsupplägg

Utbildningen ges som en sammanhängande utbildning under tre år. Utbildningsplaner finns inom samtliga specialistområden.

Utbildningen ges som en sammanhängande utbildning som uppfyller respektive specialitets målbeskrivning. Motivet till en sammanhängande utbildning är att den kliniska utbildningen kräver en tidsperiod av minst tre år för att vissa omfattande specialistbehandlingar skall kunna slutföras och behandlingsresultatet utvärderas. Dessutom ska tandläkaren under sin tjänstgöringstid tränas i samarbete med specialister i andra ämnesområden.

Odontologiska utbildningsenheten är godkänd av Socialstyrelsen för utbildning av specialister inom dessa specialiteter. Utbildningsprogrammen omfattar 3-4 år och följer Socialstyrelsens fastställda föreskrifter. 

Utbildningsplanerna revideras för närvarande och kommer att publiceras här inom kort.

Kontakter

Studierektor och verksamhetschef

Annika Gustafsson

Studierektor och verksamhetschef Folktandvårdens specialisttandvård pedodonti

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 mars 2022

Läs mer om Specialiseringstjänstgöring tandläkare