Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utbildningsupplägg

Utbildningen ges som en sammanhängande utbildning under tre år. Utbildningsplaner finns inom samtliga specialistområden.

Utbildningen ges som en sammanhängande utbildning som uppfyller respektive specialitets målbeskrivning. Motivet till en sammanhängande utbildning är att den kliniska utbildningen kräver en tidsperiod av minst tre år för att vissa omfattande specialistbehandlingar skall kunna slutföras och behandlingsresultatet utvärderas. Dessutom ska tandläkaren under sin tjänstgöringstid tränas i samarbete med specialister i andra ämnesområden.

Odontologiska utbildningsenheten är godkänd av Socialstyrelsen för utbildning av specialister inom dessa specialiteter. Utbildningsprogrammen omfattar 3-4 år och följer Socialstyrelsens fastställda föreskrifter. 

Utbildningsplanerna revideras för närvarande och kommer att publiceras här inom kort.

Kontakter

Håkan Nilsson

Studierektor

Anna Bäck

Forsknings- och utbildningskoordinator

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021

Läs mer om Specialiseringstjänstgöring tandläkare