Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Individuell utbildningsplan för ST inom allmänmedicin med fördjupning inom pedagogik


ST-läkare: (namn)

Grundanställning: (Verksamhetsområde)

 

Utformning och målsättning

Pedagogik-ST omfattar tre månaders fördjupning inom medicinsk pedagogik.

Mentor för den pedagogiska fördjupningsdelen utses i samband med anställningen och i samband med tjänstgöringsstart utformas en individuell utbildningsplan (IUP) för det pedagogiska arbetet. Ansvar för att skapa förutsättningar för genomförande av IUP har utsedd mentor i samråd med ordinarie ST-handledare och verksamhetschef i grundanställning. Inriktning kan individualiseras utifrån intresseområde men nedanstående moment bör eftersträvas att få med i planeringen.

Målsättning

  1. Att uppnå en fördjupad teoretisk kunskap om pedagogiska processer inom ramen för sjukvårdens utbildningsuppdrag
  2. Att inhämta praktisk erfarenhet av att tillämpa grundläggande pedagogiska verktyg inom problembaserat lärande (PBL), simulering och klinisk handledning
  3. Att inhämta erfarenhet av att genomföra ett projektbaserat utvecklingsarbete inom medicinsk pedagogik

 

Individuell planering

 
1. Inhämta teoretisk kunskap

Aktivitet Planering Kommentar

Litteraturstudier

   
Handledarutbildning grundkurs    
Kurs PBL    
handledarutbildning påbyggnadsmodul kompetensbedömning    
Kurs KlinSim I    
Delta i möten/seminarier ORU,RÖL, Läkarförbundet, AMEE    2. Inhämta praktisk erfarenhet som föreläsare/handledare/instruktör

Aktivtet Panering Kommentar
Basgruppshandledare    
Handledning av student/AT/BT-läkare    
Instruktörsuppdrag på KTC RÖL    
Delta i verksamhet kopplad till regionens studentsalar (IPL-moment alt. peer learning instruktör)    
Organisera seminarier/föreläsning för kollegor/GU-sudenter/AT/BT/läkare    
Muntlig presentation vid möte eller seminarium ORU, poster och/eller muntlig presentation på AMEE    
Muntlig presentation i vårdverksamheterna     

 

3. Projektbaserat pedagogiskt utvecklingsarbete

Målsättningen är att genomföra och utvärdera ett förbättringsarbete med koppling till medicinsk pedagogik i klinisk verksamhet. Skriftlig och muntlig rapport av projektet presenteras under ett avslutande seminarium och/eller i andra relevanta forum.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 april 2024