Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Om PTP

Den praktiska tjänstgöringen som psykolog, PTP, får påbörjas efter det att psykologexamen har avlagts. Syftet med PTP är att den ska ge en allsidig och bred introduktion till psykologyrket.

Omfattning

Tjänstgöringen ska fullföljas på minst halvtid under en period som motsvarar ett års heltidstjänstgöring. Tjänstgöring på en och samma arbetsplats ska motsvara minst fyra månaders heltidstjänstgöring.

Tjänstgöringsplan

Som PTP-psykolog arbetar du med eget yrkesansvar under handledning av en legitimerad psykolog och tjänstgör utifrån din individuella tjänstgöringsplan. Verksamhetschefen är ansvarig för att ge dig goda förutsättningar för att göra din PTP i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2008:34.

Läs mer om tjänstgöringsplan.

Handledning

Under din PTP får du fortlöpande individuell handledning av en legitimerad psykolog som arbetat minst tre år efter legitimation. Din handledning ska omfatta minst en timma varje vecka och den ska ske via fysiska möten. Handledaren ska ha god insyn i ditt arbete för att kunna handleda dig på bästa sätt.

Kontakter

Studierektor

Maria Fjällhed

Psykolog, studierektor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 april 2023