Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tjänstgöringsplan

När du börjar din PTP-tjänstgöring utformar du tillsammans med din handledare och din chef en individuell tjänstgöringsplan som du och din handledare sedan återkommer till under din handledning.

Individuell tjänstgöringsplan för PTP görs i Region Örebro län enligt nationella riktlinjer från Svenska Psykologförbundet.

Syftet med planen

Din tjänstgöringsplan syftar till att ge goda förutsättningar för dig att uppfylla Socialstyrelsens krav och kriterier för legitimation. Tjänstgöringen ska fördelas på ett sådant sätt att den ger progression och fördjupning i psykologyrket utifrån de krav som ställs.

Innehåll och upplägg

Innehållet i din i PTP-tjänstgöring ska delas upp i två verksamhetsområden:

  • Individinriktat psykologarbete (minst 50 procent av tiden)
  • Övrigt psykologarbete (minst 25 procent av tiden)

Det individinriktade arbetet innefattar psykologisk bedömning, utredning, behandling samt rådgivning.

Övrigt psykologarbete innefattar psykologisk utredning avseende grupper och organisationer, förebyggande insatser, arbete med organisationsförändringar, rådgivning, konsultation, metodkunskap och utvärdering samt handledning och undervisning.

I din tjänstgöringsplan ska det framgå hur din tjänstgöring planeras utifrån dessa två verksamhetsområden.

Mall för plan

Vi rekommenderar Psykologförbundets mall för tjänstgöringsplan.

Kontakter

Studierektor

Maria Fjällhed

Psykolog, studierektor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 april 2023