Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Bårhusverksamhet och obduktion

Vid bårhuset på USÖ omhändertas avlidna från både sjukhuset och upptagningsområdet i övrigt. De avlidna förvaras i kylrum i avvaktan på begravning.

Obduktionsavdelningen utför endast kliniska obduktioner, det vill säga där patienten har avlidit av sjukdom och där ingen misstanke om brott finns.

Efter överenskommelse med obduktionstekniker finns möjlighet att ta farväl av den avlidne.
Tfn 019-602 53 85 (månd-fred 07:30-16:00). 

Avliden patient

Ett namnkort/identitetskort ska fyllas i och fästas på kroppen (vänster arm). Den avlidne skall placeras på rygg med händerna på bröstet och med huvudet högt och rakt. Kroppen skall vara helt täckt av lakan eller filt vid transport till kylrummet. Blankett TRANSPORTSEDEL AVLIDEN ska fyllas i och medfölja den avlidne. Vid begäran om obduktion ska OBDUKTIONSREMISS fyllas i och skickas till kliniken för patologi. OBS! På remissen måste antecknas att anhöriga är informerade och har samtyckt till obduktion. Förfrågningar kan ställas till obduktionsavdelningen, tfn 019-602 53 85.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 juni 2021