Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

OBS! Hudtumörer remitteras till Hudkliniken med bild.

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022