Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Avgift för

Pris

Frikortsgrundande

Teambesök på vårdcentral

220 kronor

Ja

Teambesök inom habilitering och hjälpmedel

220 kronor

Ja

Teambesök inom specialistvård

  -med minst en läkare

330 kronor

Ja

  -med enbart övriga behandlare

220 kronor

Ja

Teambesök inom psykiatrin

  -med minst en läkare

330 kronor

Ja

  -med enbart övriga behandlare

220 kronor

Ja

 

Avgiften gäller för:

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige.
 • Patienter som kan uppvisa ett intyg som styrker rätten till planerad vård:
  • EU/EES-patienter
  • Nordiska patienter
  • Övriga avtalsländer

För mer information om intyg se Vård av personer från andra länder.

 • Patienter från länder som vi saknar sjukvårdsavtal med.
 • Patienter som inte kan uppvisa giltig handling som ger rätt till subventionerade avgifter.
 • Svenska medborgare som har utvandrat till länder som vi saknar sjukvårdsavtal. Gäller ej akut vård.

Avgifterna för dessa patienter beror på vilket land som patienten är folkbokförd och medborgare i samt vilken typ av vård som patienten behöver. Se sidan Vård av personer från andra länder för mer information.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024