Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige, oavsett ålder.

Avstämningsmöte som Försäkringskassan har kallat till är avgiftsfritt för patienten. 

Med avstämningsmöte avses ett möte med en anställd som är sjukskriven, handläggare från Försäkringskassan och minst en vårdgivare. 

Syftet med ett avstämningsmöte är att utreda och bedöma det medicinska tillståndet och arbetsförmågan hos en patient samt att ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att den anställda ska komma tillbaka till arbetet.

Ersättning för läkares medverkan

För läkares medverkan på avstämningsmöte begärs ersättning från Försäkringskassan. 

Eventuell tid för förberedelse eller efterarbete ersätts inte. 

Instruktioner för att fylla i debiteringsunderlaget

Följande ska finnas med i debiteringsunderlaget:

  • Namn på handläggaren på Försäkringskassan
  • Patientens namn och personnummer
  • Läkarens namn och datum
  • Tidsåtgången - hur lång tid tog mötet?

Debiteringsunderlag att fylla i (Region Örebro läns intranät)

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024