Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Patienter som har särskilda behov kan komma att betala hälso- och sjukvårdens avgifter för tandvårdsbehandlingar. Se riktlinjer nedan för mer information om avgifter samt vilka patientgrupper och behandlingar som omfattas.

Avgift för Pris Frikortsgrundande
Besök 220 kronor Ja

 

Avgiften gäller för:

  • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige. 
  • Patienter som är mellan 24 år och 84 år. Från 1 januari det år man fyller 24 och fram tills den dagen man fyller 85 betalar man en avgift.
  • Besök inom folktandvården och privata tandläkare anslutna till Försäkringskassan. 

Nödvändig tandvård till äldre och funktionsnedsatta med stort behov av omvårdnad. Gäller enbart folkbokförda. Bedömning av vilka som tillhör personkretsen sker av bedömare i kommunerna som meddelar Tandvårdsenheten.

Mer information om tandvårdsstöd på vårdgivarwebben: Tandvårdsstöd för vuxna, tandvårdsenheten

Tandvård som behövs som en del i en medicinsk behandling. Gäller enbart folkbokförda.

All behandling för tandvård som led i en sjukdomsbehandling ska förhandsbedömas av tandvårdsenheten innan behandlingen utförs. 
För information om vilka behandlingar som omfattas av detta tandvårdsstöd samt hur förhandsbedömning ska gå till: Tandvårdsstöd för vuxna, tandvårdsenheten

Vid behandling av allvarlig sömnapné tillkommer en avgift för ev. apnéskena, se mer under avsnittet för Hjälpmedel i avgiftshandboken.

Tandvård till personer med vissa sjukdomar eller diagnoser och med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. Gäller enbart folkbokförda. Ett särskilt läkarintyg ska skickas till tandvårdsenheten. Intyget finns i Eyedoc.

För information om vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar som omfattas av detta tandvårdsstöd: Tandvårdsstöd för vuxna, tandvårdsenheten

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 12, 2024