Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search
Avgift för Pris
Informationsbesök för anhörig Besöket är avgiftsfritt om samtalet enbart är ett informationssamtal. 
Behandlingsbesök för anhörig Om samtalet är ett behandlingssamtal så ska den anhörige betala patientavgift. 
Anhörig till inneliggande patient Om en patient är inneliggande i slutenvård så ska patientens anhöriga inte debiteras för anhörigstöd. 
Informationsträff för anhörig Om anhöriga bjuds in till en större informationsträff, som enbart innehåller information, är träffen avgiftsfri. 

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024